Polityka prywatności

Poniższy dokument zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej embedcode.pl, której administratorem jest Hubert Melchert, ul. Lema 13/20, 80-126 Gdańsk, NIP: 5833344542.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Hubert Melchert, ul. Lema 13/20, 80-126 Gdańsk, NIP:5833344542

Przekazywane przez Ciebie dane osobowe są poufne, a my stosujemy środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Gromadzone dane są chronione przed dostępem dla osób nieupoważnionych. 

Odbiorcami, którzy mogą przetwarzać Twoje dane w celu świadczenia usług i realizacji zamówień są nasi podwykonawcy. Wszystkie podmioty gwarantują zachowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Lista podmiotów poniżej:

  • LH.PL Sp. z o. o., w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej
  • MailerLite, w celu korzystania z platformy, która przetwarza Twoje dane osobowe, jeśli zapiszesz się do newslettera
  • Podwykonawcy, w celu realizacji fakturowania i księgowości.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych zostały ujęte odrębnie dla każdego celu przetwarzania danych:

  • Newsletter: Przy zapisie do newslettera wymagane dane to imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera. Powyższe dane wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera lub do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera, której możesz dokonać w dowolnym momencie. Po rezygnacji z newslettera Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera ( art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 
  • Kontakt: Przy nawiązywaniu kontaktu przez formularz kontaktowy należy podać imię, adres e-mail. Kontakt można nawiązać wysyłając wiadomość bezpośrednio na adres e-mail podany na stronie i w ten sposób dobrowolnie udostępniasz Twój adres e-mail, jako nadawcy wiadomości oraz wszystkie inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. 
  • Komentarze: W celu umieszczenia komentarza pod postem na blogu należy wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu lub do czasu wystąpienia przez Ciebie z prośbą o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Strona embedcode.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies oraz prośba o wyrażenie zgody na ich stosowanie. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, ale nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na naszej stronie używane są wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. Poprzez wyświetlanie naszej strony, która zawiera wspomniane wtyczki, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, niezależnie od tego czy posiadasz swój profil u danego usługodawcy. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w zależności od celu przetwarzania: Prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych, ograniczenia i wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli wcześniej taką zgodę wyraziłeś).